Agenda ALV 29 maart 2019 Previous item Bijzondere ALV 10 mei Next item Tennisles cyclus

UITNODIGING ALV TVVW

Het bestuur van TVVW nodigt u hierbij uit voor de Algemene ledenvergadering op:

Vrijdag 29 maart 2019 om 20.00 uur in het clubhuis TVVW.

AGENDA

1. Opening

2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 16 november 2018 + update actiepunten

3. Vaststellen alle jaarverslagen

4. Werkgroep KNLTB

5. Financiële zaken
– Jaarstukken 2018
– Kascontrole commissie (verslag 2018 en samenstelling 2019)

PAUZE (Tijdens de pauze kunt u vragen/suggesties indienen bij het bestuur)

6. Update betreffende renovatie kleedkamers en toiletten

7. Bespreking ingediende vragen en suggesties voor het bestuur

8. Rondvraag

9. Sluiting

____________________________________________________________________________

Toelichting agendapunten:

Punt 2, 3, 4: Het verslag van de vergadering van november 2018 en de jaarverslagen zijn vanaf woensdag 20 maart 2019 te vinden in het clubhuis. Deze stukken mogen worden meegenomen (zolang de voorraad strekt). Het informatieblad voor het voorgenomen besluit betreffende het aansluiten bij de KNLTB ligt in het clubhuis. Het financieel verslag 2018 ligt ter inzage voor alle leden in het clubhuis, tijdens de vergadering kunnen hierover vragen gesteld worden