De vereniging kent een aantal vormen van lidmaatschap en wel: juniorleden, seniorleden, ereleden en ondersteunende leden. Aanmelden als lid gaat als volgt:

  • Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen van een ingevuld digitaal aanmeldingsformulier.
  • Voeg daarbij een recente (pas)foto toe door deze te uploaden in het formulier. Dit mag een foto zijn gemaakt met een telefoon. Van belang is dat het gezicht duidelijk herkenbaar is.
  • Het aan TVVW – tot wederopzegging – geven van een machtiging om van uw bank- of girorekening jaarlijks een bedrag af te schrijven wegens de verschuldigde contributie en eenmalig het inschrijfgeld van 15,00.
  • Zodra het aanmeldingsformulier, inclusief machtiging en toevoeging van een (pas)foto, volledig is ingevuld, drukt u op ‘versturen’. Uw inschrijving wordt dan in orde gemaakt door onze ledenadministratie. U ontvangt automatisch bericht.
  • Betreft het een aanmelding van een minderjarige (jonger dan 18 jaar) dan moet dit formulier ook ondertekend worden door een daartoe bevoegd, gezaghebbende persoon door vermelding van de naam op het aanmeldingsformulier.

Klik hier om lid te worden


Het bestuur beslist omtrent de toelating van juniorleden, seniorleden en ondersteunende leden.

TVVW heeft op dit moment geen wachtlijst voor zowel senior- als juniorleden. Wij verwelkomen u dan ook graag als nieuw lid van onze vereniging.

Indien er een wachtlijst voor de instroom van nieuwe leden is, kunnen degenen die op de wachtlijst staan, in aanmerking komen voor een daglabel. Met een daglabel kunt u van maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur en op de vrijdag-, zaterdag- en zondagavonden tennissen.

Let op!
Wanneer u inschrijft, wordt u automatisch geabonneerd op onze nieuwsbrief ! Wilt u dat niet dan kunt u dit op het aanmeldingsformulier vermelden.

Met betrekking tot opzeggen geldt het verenigingsrecht. Voor het nieuwe kalenderjaar dient voor 1 december van het lopende jaar opgezegd te worden.

Dit geldt ook wanneer u (of uw kind) stopt met lessen. Bij het stoppen met lessen, stopt het lidmaatschap niet automatisch ook. U dient dit zelf door te geven aan de ledenadministratie.

* tikfouten voorbehouden