Welkom bij het Bestuur.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging.

Het bestuur houdt zich bezig met zaken die de vereniging als geheel aangaan zoals: verzorging correspondentie, archivering, beheren financiën, opstellen van een jaarrekening en begroting. Intern zorgen voor  een goede communicatie tussen commissies en bestuur, toezicht houden op uitvoering van het beleid, verzorging van PR-taken, verzekeringen, milieuhygiënische zaken en vele andere aspecten die het tennispark en de organisatie van de vereniging raken.

Commissieleden:

  • Theo Willemsz (Voorzitter)
  • Vacature (Secretaris)
  • Ruud Bloeme (Penningmeester)
  • Wim van Ravenswaaij (Vice-voorzitter)
  • Peter Mulder

E-mailadres: bestuur@tvvw.nl