Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging.

Het bestuur houdt zich bezig met zaken die de vereniging als geheel aangaan zoals: verzorging correspondentie, archivering, beheren financiën, opstellen van een jaarrekening en begroting. Intern zorgen voor  een goede communicatie tussen commissies en bestuur, toezicht houden op uitvoering van het beleid, verzorging van PR-taken, verzekeringen, milieu hygiënische zaken en vele andere aspecten die het tennispark en de organisatie van de vereniging raken.

Mocht je vragen, opmerkingen en/of ideeën hebben, spreek dan één van onze commissieleden aan of stuur een e-mail naar bestuur@tvvw.nl.