De incasso verloopt als volgt:

  • De automatische incasso is in december voorafgaande aan een nieuw kalenderjaar.
  • Je bent speelgerechtigd voor het komende kalenderjaar nadat het bedrag volledig is geïncasseerd.
  • In bijzondere gevallen kan er een betalingsregeling afgesproken worden.