De tarieven zijn als volgt vastgesteld:

Jaar
Betaalwijze
2024
Automatische incasso
Senioren€161
Junioren – 0 t/m 12 jaar *€60
Junioren – 13 t/m 14 jaar *€77
Junioren – 15 t/m 17 jaar *€97
Gezinslidmaatschap€456
Inschrijfgeld€15
Gastlabel€2,50 (junior), €5,00 (senior)

*     Peildatum leeftijd op 1 januari van een kalenderjaar

De junior- en seniorleden betalen jaarlijks voor het lidmaatschap, ereleden zijn vrijgesteld. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens een algemene ledenvergadering.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen tot het betalen van contributie.

De contributie dient jaarlijks vooraf betaald te worden. Bij niet tijdige betaling is men niet speelgerechtigd en kan de toegang tot de banen worden opgeschort.

Let op! Opzeggen dient te gebeuren voor 1 december van het lopende jaar. Als u stopt met lessen, stopt het lidmaatschap niet automatisch.

Er kan maximaal 3x per jaar gebruik gemaakt worden van een gastenlabel.

— Onder voorbehoud van tikfouten —