De tennislessen op TVVW worden georganiseerd door Bounce Racketsports.

De veldtrainer is Paula Heijdemann-Groven

Mobiel Paula: 06-13136147

Inschrijven voor een lescyclus kan via Paula of via onderstaande website:

www.bounceracketsports.nl

De tennislessen kunnen alleen gevolgd worden door leden van TVVW.
Het is dus verplicht lid te worden van de vereniging als je dat nog niet bent. Word je lid en neem je direct les, dan start een proefperiode en hoeft er gedurende de eerste lescyclus geen contributie te worden betaald. Dit geldt voor zowel de jeugd als senioren.
Om vrij te kunnen spelen krijg je na het lid worden een KNLTB label waarmee je altijd door af te hangen op het labelbord met in achtneming van het baan reglement kan spelen.

Het baanreglement is te vinden op onze website onder de groep organisatie.

Wil je na de eerste lescyclus blijven tennissen of trainen wordt voor de rest van het kalenderjaar contributie geïnd via een incasso. Als je na de eerste lescyclus wilt stoppen met tennissen bij TVVW dien je dit zelf door te geven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@tvvw.nl.

Bounce Racketsports

Wij zijn Bounce Racketsports en verzorgen al sinds enige tijd de tennistrainingen voor jong- en oud bij TVVW en andere verenigingen. Als lokale organisatie doen wij ons best om met gekwalificeerde trainers het tennis en padel op de kaart te zetten voor alle niveaus.

Bij TVVW is Paula Heijdemann-Groven onze trainster en ‘het gezicht’ van Bounce.
Spreek haar gerust eens aan om te informeren naar tennistraining of bezoek onze website via onderstaande link:
www.bounceracketsports.nl

Wij hopen een ieder op de banen van TVVW te mogen verwelkomen!
Neem gerust contact met ons op voor vragen over de trainingen.

Paula Heijdemann-Groven: 06-13136147
Email:                                       info@bounceracketsports.nl 
Website:                                  www.bounceracketsports.nl