Ons tennispark ligt op een mooie locatie in een woonwijk en is goed toegankelijk met prima parkeervoorzieningen. Er zijn acht tennisbanen, een clubhuis, terras, looppaden en groenvoorzieningen.

Het onderhoud doet de vereniging zelf. Om dit onderhoud op een goede en georganiseerde wijze gestalte te kunnen geven is een commissie parkbeheer ingesteld.

De taken van deze commissie zijn onder andere:

  • Het bestuur adviseren inzake beslissingen met betrekking tot het onderhoud, investeringen en vernieuwingen.
  • Het park inclusief clubhuis in kwalitatief goede staat houden door het nodige onderhoud te plegen en reparaties te verrichten.
  • Het park zo nodig kwalitatief verbeteren door vernieuwingen en verbeteringen te realiseren.

Goede ideeën en adviezen betreffende onderhoud en verbeteringen op ons park zijn uiteraard van harte welkom, evenals extra hulp bij grote of steeds terugkerende klussen.

Wil je meer weten over onze activiteiten, heb je goede ideeën of zou je eens willen helpen neem dan contact met ons op of stuur een e-mail naar pbc@tvvw.nl.