Opzeggen kan per kalenderjaar (zie ook het kopje “reglementen” en het algemene verenigingsrecht). Opzeggen lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende kalenderjaar te worden gedaan. Dat kan op 2 manieren:

  • Per brief naar het volgende adres van de vereniging: Ruisseveen 100, 3906 NA Veenendaal.
  • Via het e-mailadres van de ledenadministratie.

Wij stellen het zeer op prijs als u de reden van opzegging daarbij zou willen vermelden.

Indien er een digitale sleutel in bezit is, welke toegang geeft tot het tennispark op momenten dat het clubhuis gesloten is, wordt deze geblokkeerd vanaf datum beëindiging lidmaatschap. Deze sleutel dient u in het clubhuis af te geven. Daarna wordt de eventuele betaalde borg op een door u aan te geven rekening teruggestort.

Let op lessers!
Wanneer u (of uw kind) stopt met lessen, stopt het lidmaatschap niet automatisch ook. U dient dit zelf door te geven aan de ledenadministratie.