Er kan een verzoek ingediend worden om te komen tot (gedeeltelijke) terugbetaling van de contributie (restitutie). Dit is mogelijk in de volgende  situatie:

Overlijden
Bij overlijden wordt de contributie gerestitueerd over de periode tussen de maand van overlijden en einde kalenderjaar.

MRB, 09-2014