Uitnodiging: ALV 29-11-2019 Previous item Nieuwsbrief november Next item MKB clubkampioenschappen...

Alle leden zijn bij deze uitgenodigd deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 29 november. We ontvangen jullie graag met een kopje koffie of thee en zullen de vergadering beginnen om 20:00u.

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2019
 3. Bijpraten aansluiting KNLTB
 4. Update baan 5 t/m 8 (door Cor Veer van Parkbeheer)
  PAUZE
 5. Financiële zaken
  1. Ontvangen en toegekende subsidies
  2. Contributie 2020
  3. Begroting 2020
 6. Rondvraag
 7. Sluiting